Cumartesi, Ocak 28, 2006

Zorbalikla (Bullying) Ilgili Tim Fieldin Sozleri

Bu yazıda, Tim Field'ın zorbalıkla (bullying) ilgili sözlerinden bir kısmını çevireceğim. (Not: Daha önceki yazılarımda yaptığım gibi, burada da zorbalığı, psikolojik şiddet, yıldırma anlamında kullanıyorum. Bunlar İngilizcedeki bullying veya mobbing terimlerinin karşılığıdır.)


"Bütün organizasyonlarda seri bir zorba vardır. Bir kişinin bölücü ve yararsız davranışının bütün organizasyona bir kanser gibi yayılması beni her zaman şaşırtmıştır."

Tim Field, seri zorba tabirini, zorbalığı bir alışkanlık haline getiren insanlar için kullanıyor. Zorbalık da sigara, alkol ve diğer zararlı maddeler gibi bağımlılık yapan bir şey. Bir kere, bir kişi kendi yetersizliklerini zorbalık yaparak gizlemeye başladı mı, bu o kişide zaman içinde bir bağımlılık haline geliyor.

Niçin böyle oluyor acaba? Niçin psikolojik şiddet bir bağımlılık oluşturuyor? Biraz daha genelleştirerek düşünelim, niçin herhangi bir şey bağımlılığa sebep oluyor? O kadar çok şey bağımlılık haline gelebiliyor ki... Yalnızca, alkol, sigara veya uyuşturucu değil bağımlılık yaratan malzemeler.

Belki kolay yoldan insanların sıkıntılarını hafifletmesi, onlara zevk vermesi, onların kendilerini daha değerli hissetmelerini sağlaması gibi menfaatler sunması bağımlılık yapan şeylerin ortak özelliğidir. Seri zorbalar, zorbalığın bağımlısı olmuştur. Psikolojide bu tip davranışlara, kompulzif obsesif (compulsive obsessive) davranış deniyor. Türkçeye düzgün çevirememiş olabilirim, anlamı, zorunlu saplantı davranışları gibi ifade edilebilir.

Tim Field'ın zorbalıkla ilgili sözlerine devam ediyorum:

"Bir tecavüz mağdurunun, tek başına suçluyu teşhis etmesi, izini bulması, takip etmesi, bulması, yakalaması, dava açması, mahkum etmesi ve cezalandırması beklenemez. Zorbalığın hedefleri bütün bunları kendi başlarına yaparlarken, otoriteyi temsil eden kişiler sürekli olarak sorumluluktan kaçınırlar."

"Seri zorbalar, benim tahminime göre toplumun 1/30'unu oluştururlar ve toplumun refahı, organizasyonların etkililiği, işletmelerin karlılığına yönelik en önemli tehdit

Hiç yorum yok: